Een verslag van de eerste JES Academy-vorming voor professionals.
Al 35 jaar is JES aan het werk in een stedelijke context met jonge mensen. Door goed te luisteren naar de noden van de doelgroep, participatie als kompas te gebruiken en een eigenzinnige koers te varen, heeft de organisatie innovatieve methoden, procedures en processen ontwikkeld. JES creëert een context waar stedelijke jongeren zichzelf kunnen versterken. En kiest er na al die jaren voor om zijn expertise en good practices te delen binnen de JES Academy.


Ik kom in mijn job nog niet zo lang in contact met jongeren. Ik zit met veel vragen en wil mijn netwerk uitbouwen, daarom heb ik me ingeschreven. 
Vera van VDAB

Misschien lijkt de afstand tot de jongerenwereld bij momenten onoverbrugbaar. Maar met tools en technieken op maat voor deze doelgroep, kom je al iets dichterbij. Wat moet je weten over jongeren? Hoe werk je aan vertrouwen? Hoe werk je versterkend? Vragen waarop in de tweedaagse vorming – Aan de Slag met Jongeren – een zo goed mogelijk antwoord wordt op gegeven. De deelnemers worden onder de vleugels van JES meegenomen voor een 2-daagse vlucht over jongeren en hun leefwereld. “We laten graag achter onze schermen kijken,” aldus JES. Op dinsdag 18 en woensdag 19 februari, telkens van 9u30 tot 16u30, organiseren we de volgende editie van deze vorming. Meer info daarover vind je hier of via Simon.

Verschillende brillen
Waarom precies een workshop met als centrale thema “jongeren”? Simon Standaert, stafmedewerker bij JES en workshopbegeleider legt uit: We kregen al enkele jaren vanuit verschillende hoeken de vraag Hoe werken jullie met jongeren in de stad? We starten met wat ons op JES verbindt: hoe we naar jongeren kijken, hoe we in interactie gaan.
Deze vorming verwelkomt iedereen die met jongeren op de één of de andere manier in contact komt, van een baliemedewerker van de bib tot een politie-inspecteur. Je hoeft geen pedagogische achtergrond te hebben om deel te nemen, verduidelijkt Simon.

Ilse van VDAB: Ik zit hier omdat ik graag wil horen van andere organisaties hoe zij omgaan met weerstand van jongeren. Haar collega, Vera: Ik kom in mijn job nog niet zo lang in contact met jongeren. Ik zit met veel vragen en wil mijn netwerk uitbouwen daarom heb ik me ingeschreven. Ik ben naar hier gekomen met een open geest en ben heel nieuwsgierig. 
Tijdens de tweedaagse wisselen theorie en interactieve werkvormen elkaar af waardoor het geheel heel dynamisch aanvoelt. Tussendoor wordt er ruimte gecreëerd om ideeën uit te wisselen. Door de (soms zeer) diverse achtergronden van de deelnemers krijg je de kans om door verschillende brillen te kijken. Er worden tips uitgewisseld. In mijn job kom ik eigenlijk enkel in contact met jeugdwerkers en als je dan iemand ontmoet van VDAB die dezelfde frustraties deelt dan is het wel fijn om eens een andere kant van een verhaal te horen, geeft Pieter van het jongerenfonds À Fonds toe.
Ilse van VDAB vertelt De eerste dag was een verrijkende maar ook een zware dag, het was veel informatie op een korte tijd. Interessant om eens door de brillen van de verschillende organisaties te kijken naar jongeren. Je blik wordt zeker en vast verruimd. Soms ga je te veel uit van je eigen veronderstellingen en dan is het goed om met oefeningen aan te voelen dat je het soms anders kan bekijken. 


Deze workshop zou zeker een waardevol onderdeel kunnen vormen binnen de huidige opleiding als politie-inspecteur 
Hannes van Lokale Politie Antwerpen

Dezelfde shit
In een veilig kader worden cases uit de praktijk op tafel gegooid en worden ze onder de loep genomen door zowel de workshopbegeleiders als de mededeelnemers. Met steeds de terugkoppeling naar de theorie. Er wordt bij momenten tegen de schenen geschopt en in de politiek incorrecte hoek kunnen op een gepast moment de gallen gespuwd worden. En er is tijd om te ventileren. Zware themas worden doorgespoeld met een straffe kop koffie of zoete thee.
Gezamenlijke frustraties borrelen op; Ik heb het gevoel dat ik niet tot ze doordring, ik kan ze niet motiveren, ze houden zich niet aan de afspraken, & . We zitten allemaal in dezelfde shit, concludeert politie-inspecteur Hannes lachend.
Deelnemers waren nieuwsgierig naar elkaars praktijkervaringen, stelden elkaar vragen en zo kwam er een wisselwerking tot stand. Dan kan je echt beginnen te babbelen, vertelt Simon van JES.

Een van mijn belangrijkste taken als politie inspecteur in Borgerhout is werken met jongeren. Ik handel in mijn job misschien wel vanuit een idealistisch standpunt; er zijn best nog wel wat gasten te redden. We voelen een grote aversie bij jongeren tegenover politie en dat is jammer. Ik denk dat we als politie nog veel meer kunnen inzetten op het stimuleren van de jongeren. Maar met als valkuil dat je snel in het belerende kan vervallen. Deze workshop zou zeker een waardevol onderdeel kunnen vormen binnen de huidige opleiding als politie-inspecteur, vertelt Hannes.
Pieter van het jongerenfonds À Fonds vertelt Ik werk nu anderhalf jaar voor de jeugddienst van VGC en zelfs met een diploma, sociaal cultureel werk, op zak, hebben jongeren nog steeds veel geheimen. Ik voel mij na twee dagen verzadigd, ik heb heel veel informatie binnengekregen en nu moet ik het allemaal laten bezinken. Ik geef binnenkort ook zelf de animatorcursus en dan komen er zeker nog dingen van pas. Tijdens mijn studies kreeg ik al wel uitleg over theorieën die hier aan bod zijn gekomen maar toch zijn er ook steeds nieuwe dingen die ik kan oppikken. 

Om het geheel kracht bij te zetten is Taii aanwezig. Hij is straathoekwerker en projectverantwoordelijke in de Martitiemwijk. Dankzij zijn jarenlange ervaring met jongeren (op straat) wordt de realiteit en de straat naar binnen gebracht. Het zit hem in kleine dingen. Een hand geven is al een wereld van verschil. Het is een kleine stap richting vertrouwen, vertelt Taii. Daarnaast neemt hij de deelnemers mee in zijn persoonlijk verhaal hoe hij vanuit Marokko in Brussel is beland, Ik ben fier om mijn verhaal te mogen delen, vertelt hij. En dat doet de man in alle eerlijkheid en zonder schroom. Zijn authentieke getuigenis werd als zeer waardevol ervaren tijdens de tweedaagse. Vera (VDAB): Ik ben geschrokken door de heftigheid van het parcours van Taii. Wilskracht en de drang om het anders te doen, dat maakt dat je in de maatschappij ten onder gaat of je ergens geraakt. 
Maar ook voor Taii waren deze twee dagen interessant. Ik heb veel geobserveerd, nieuwe mensen leren kennen en misschien kan ik in de toekomst nog samenwerken met sommige van de deelnemers. En op deze manier ontstaat er een wisselwerking waarbij de verschillende partijen deze ervaring als een verrijking ervaren.


Een toverspreuk kunnen we jullie helaas niet meegeven, want die bestaat niet 
Dominique van JES

Geen toverspreuk
Gelukkig is er, als kers op de taart, nog een werkmap waarin alle theorie nog eens opgelijst staat. Mensen zijn vaak en misschien in het bijzonder als je werkt met jongeren, op zoek naar een handleiding. En die is er eigenlijk niet. We proberen een stadslabo te zijn waar niet altijd alles lukt. zegt Simon. Een toverspreuk kunnen we jullie helaas niet meegeven, want die bestaat niet, vult begeleider Dominique aan.

Gedurende deze twee dagen werd er veel naar elkaar geluisterd, in de spiegel gekeken en was het bij momenten misschien wel wat confronterend. Er waren veel aha-momenten, er werd er bevestigend geknikt, er werd luidop nagedacht en er werden vragen gesteld. Bij afloop werden er contacten uitgewisseld. Maar er werd vooral ook veel gelachen en geglimlacht.
Deze twee dagen hebben mij energie gegeven om er weer tegenaan te gaan , besluit deelneemster Ilse.

Heb je zin gekregen in een vorming Aan de Slag met Jongeren? Klik hier voor informatie over onze tweedaagse op 18 en 19 februari of contacteer Simon

Hilke

Een toverspreuk kunnen we jullie helaas niet meegeven, want die bestaat niet