Disclaimer

JES vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en jouw privacy en houdt zich aan de privacywetgeving. JES verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt en gebruikt deze enkel om jou op de hoogte te houden van onze activiteiten.
Je kan op elk moment de persoonlijke gegevens die JES over jou verwerkt inzien, laten verbeteren of verwijderen. Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Mocht je nog vragen of een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kan je steeds met ons contact opnemen via:

JES vzw
Werkhuizenstraat 3
1080 Brussel
privacy@jes.be

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief worden behandeld.

Onze volledige privacyverklaring lees je hier