Publicaties

Op deze pagina verzamelen we verschillende publicaties waar JES doorheen de jaren aan meewerkte.

2023-03-13

Aan de slag met nieuwkomers

In deze begeleiderspocket wordt toegelicht wat JES als context biedt voor begeleiders, vrijwilligers en nieuwkomers, wat jouw rol als begeleider is en wat een jonge nieuwkomer zo uniek en zo gewoon jong maakt. Daarna wordt het kader toege-licht aan de hand van de 3 P’s (product/proces/procedure). Dit alles wordt geconcretiseerd als leidraad voor het organise-ren van activiteiten, van promo voeren tot laagdrempelig werken en erover reflecteren!
2020-05-01

Handleiding lasersnijden

handleiding waarin een bron aan informatie staat hoe je met een lasercutter en de bijhorende computerprogramma's aan de slag moet.
2020-05-01

Begeleiderspocket digitaal

Handleiding om jou als begeleider te ondersteunen als je een STEAM sessie geeft. Een bommetje vol tips hoe je de groep kan inspireren, hoe je kan samenwerken, hoe je creativiteit- een groepsgevoel én STEAM inhoud tot 1 geheel kan mixen.
2018-12-14

Trots in Deurne-Noord

In dit boek (CC Deurne) tekenen Matthias Van Milders en Victoriano Moreno de verhalen op van 27 Deurne Noord-bewoners.
In het gekozen fragment komen enkele JES-medewerkers en -vrijwilligers aan het woord die in Deurne Noord actief zijn.
2018-12-06

Empowered by JES. De kracht van vrijwilligerswerk.

In deze publicatie beschrijven we hoe JES aan de slag gaat met vrijwilligers. Maar bovenal wilden we onze vrijwilligers zelf hun verhaal laten vertellen. Waarom engageren ze zich voor JES? Welk parcours hebben ze afgelegd en wat zijn hun verdere ambities?
Matthias Van Milders sprak met 8 vrijwilligers uit heel diverse werkingen van JES.
2017-10-05

NXT: tussentijdse balans

In het NXT-project zoeken we NEET-jongeren op in hun eigen omgeving, we verkennen samen hun potentieel en werken acties uit waarmee ze hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.
In dit rapport verzamelden we achtergrondinformatie, cijfers, getuigenissen van jongeren...
2017-04-01

SIM-Me draaiboek

Methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van jongeren die schoolmoe of negatief ingesteld zijn.
2017-04-01

SIMMe resultaten en aanbevelingen

Methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van jongeren die schoolmoe of negatief ingesteld zijn: resultaten en aanbevelingen.
2017-04-01

SIMMe workshop

Methodiek voor Screening, Intake en Matching (SIM-ME) van jongeren die schoolmoe of negatief ingesteld zijn. De workshop
2016-12-08

Straathoekwerk Magazine

Analyses, foto's en verhalen nemen de lezer mee in de dagdagelijkse praktijk van onze straathoekwerkers in de Brusselse kanaalzone.
Wrang en vrolijk is het contrast met de verpakking, want ze beschreven de onderkant van de samenleving in een glossy.
2016-10-25

Empowered by JES

Naar aanleiding van onze studiedag Empowered by JES op 25 oktober 2016 verzamelden we een reeks Tips & tricks voor wie met stedelijke vrijwilligers aan de slag wil gaan.
2016-05-01

10 X JES

In 10 korte hoofdstukken staan we stil bij JES-werkingen die 2015 kleur hebben gegeven. Voor een toelichting interviewen we telkens onze betrokken medewerkers.
2016-01-19

4 Europese publicaties

Recent werden 4 Europese publicaties voorgesteld waarin aangetoond wordt hoe non formeel en informeel leren (zoals in het jeugdwerk) voor jongeren perspectieven kan openen op de arbeidsmarkt. JES maakte deel uit van de redactie (expertengroepen voor publicaties 1 - 2 - 3) of wordt vermeld als good practice (publicatie 4).
  • Developing the creative and innovative potential of young people through non-formal learning in ways that are relevant to employability (link)
  • The contribution of youth work to address the challenges young people are facing, in particular the transition from education to employment (link)
  • Youth Work + Employability (link)
  • Unleashing young people's creativity and innovation. European good practice projects. (link)
.
2015-06-17

Op gesprek met jongeren over werk

Belevingsonderzoek van de Ambrassade waarbij cursisten uit de Brusselse JES-opleidingen werden bevraagd.
2014-06-10

Tussen Straat en Loket

In deze publicatie vind je het gedocumenteerde relaas van onze Antwerpse arbeidscompetentiebegeleiders. Ze richten zich tot een kwetsbare en kortgeschoolde doelgroep die op zoek is naar werk maar nog niet over de nodige competenties beschikt om zich te handhaven op de arbeidsmarkt.
De werkvorm is uniek in de koppeling van een vindplaatsgerichte benadering met de geïntegreerde aanpak van onze Antwerpse jongerencompetentiecentra.
2013-10-23

Lomap. Capture The Neighbourhood.

Hoe kijken kinderen en jongeren naar de stad? Wat vinden ze aantrekkelijk en wat zijn pijnpunten? JES ontwikkelde zelf een fotografietool waarmee je op een intuïtieve, creatieve en betrokken manier de stad in beeld kan brengen.
De verzamelde input wordt weergegeven op een interactieve kaart en op de immer groeiende lomowall. Meer info op www.lomap.be
De handleiding bestaat ook in een gedrukte versie (aan te vragen via lomap@jes.be - en zolang de voorraad strekt)
2013-06-14

Sport Extended. Aan de slag met de sociale meerwaarde van sport.

Vijf jaar geleden doken we met JES in de particuliere wereld van de stedelijke sportclubs. En of we nu gewerkt hebben met thaiboksers, urban dancers of jonge voetbaltrainers, steeds viel ons het enorme potentieel op dat we aantroffen in clubs die meestal onder de radar van de publieke aandacht opereren. Dit is het doorleefde verslag van onze medewerkers. Hoe zouden ze een stedelijke sportclub typeren? Waar liggen de ontwikkelingsmogelijkheden? Hoe zijn ze te werk gegaan en wat hebben ze daaruit geleerd? En last but not least: als ze een kader voor de verenigingsondersteuning van stedelijke sportclubs mogen uittekenen, hoe ziet dat er dan uit?
2013-05-22

Een inburgeringsproject voor jongvolwassen nieuwkomers

bon, het Brussels onthaalbureau voor inburgering, organiseerde in 2012 voor het derde jaar op rij het zomerproject ‘Masir Avenir’, een inburgeringsprogramma voor jongvolwassen nieuwkomers. Deze keer werd er een onderzoeksluik aan het project gekoppeld, waarvoor bon in samenwerking met de UGent naging welke betekenis het programma heeft voor de deelnemende jongeren. De focus werd hierbij gelegd op het emotioneel welzijn van de jongeren, de competenties die ze bij zichzelf zien (of nog niet zien), hun visie op onderwijs, hun toekomstperspectieven.
JES zorgt in het traject voor een reeks workshops met de jongeren (stadsavontuur, koken, multi media)
2013-01-17

Jeugdparticipatie bij stadsvernieuwing

De Brusselse kanaalzone, op de westelijke grens van het stadscentrum, is in volle transformatie. Onze medewerkers beschrijven hoe ze kinderen en jongeren uit de buurt betrekken bij processen van stadsvernieuwing.
2012-10-30

Een terugblik op 3 jaar arbeidscompetentiebegeleiding in Antwerpen (2009-2011)

De ACB-werking beoogt een verbetering van onderwijs- en arbeidsmarktpositie van maatschappelijke kwetsbare jongeren door het uitvoeren van een ‘tussen straat en loket’-functie. Drie jaar na de start maken we met onze arbeidscompetentiebegeleiders een bilan op.
2012-10-29

Behoefteanalyse via actieonderzoek van meisjes in Deurne-Noord

Op basis van een actieonderzoek schreef onze meisjeswerkster Ruth Crabbe van JCC 21N een plan van aanpak om de meisjeswerking in Deurne Noord nieuwe impulsen te geven.
2012-10-09

Antwerpen kleurt sociaal. Een visie op sociaal beleid in Antwerpen.

OASO, het Overleg van Antwerpse Sociale Ondernemingen waarvan JES deel uitmaakt, heeft een visietekst geschreven over een Antwerps sociaal beleid. Deze tekst werd verspreid naar de politieke partijen, het Antwerps sociaal middenveld, de media, ... en dient ter inspiratie van een toekomstig sociaal beleid.

De inhoud van de tekst is ook gegoten in een opiniebijdrage, die verspreid werd naar de pers.
2012-10-03

OPEN YOUR MOUTh
Kinder- en jongerenparticipatie bij de heraanleg van de Moutstraat

In dit dossier evalueren we het afgelegde participatieproces bij de heraanleg van de Moutstraat in hartje Brussel. Welk parcours hebben we afgelegd, op welke moeilijkheden zijn we gestoten, welke suggesties hebben we wel of niet weerhouden en waarom. Verder willen we ook enkele aanbevelingen formuleren voor toekomstige participatietrajecten.

(franstalige versie van dit dossier)
2012-06-27

Memorandum Dringende Medische Hulp

De toegang tot de gezondheidszorg is sterk beperkt voor mensen zonder wettig verblijf. Deze tekst bevat een opsomming van (Brusselse) knelpunten, aansluitend formuleren we een reeks concrete aanbevelingen.
We hebben ook een Franstalige versie van de tekst voorzien.
2012-05-25

IPOP. Een stevige basis voor persoonlijke ontwikkeling

Voor sommige begeleiders doen jongeren alles, terwijl ze bij een andere begeleider onhandelbaar lijken. Een positieve band tussen een begeleider en een jongere blijkt enorm belangrijk om een project te laten slagen… Onder promotorschap van JES stadslabo sloegen zes vormingsorganisaties de handen ineen voor het IPOP-project. Binnen dit project onderzochten we hoe het nu precies zit met die positieve band: welke houding neem je aan als begeleider? Hoe pak je het aan? Wat zijn valkuilen? De bevindingen vind je nu terug op de IPOP-website en in dit handboek.
2012-01-26

JES Antwerpen breidt uit

Welke Antwerpse jongerencentra (die door JES uitgebouwd worden) zitten inmiddels op kruissnelheid en welke centra staan in de steigers ? We geven in deze tekst een stand van zaken (01/2012).
2011-12-07

Gemotiveerde vrijwilligers in het jeugdwerk. Handvaten voor een motiverend vrijwilligersbeleid.

Wat zijn handvatten voor een motiverend vrijwilligersbeleid in het jeugdwerk ? Rond dat thema lieten we (JES, Kazou, formaat, Steunpunt Jeugd) in het afgelopen jaar een onderzoek uitvoeren en organiseerden we een studiedag. Inmiddels publiceerde Steunpunt Jeugd het onderzoeksrapport (kies full-screen view)
.
2011-08-17

Urban Youth and Europe Day

Jongeren en vertegenwoordigers van jeugdorganisaties stelden op 27 nov 2010 hun projecten en ideeën voor aan het grote publiek en wisselden van gedachten met politieke vertegenwoordigers.
Dit evenement kaderde in het Belgische EU-voorzitterschap.
2011-08-16

Youth Competence Centres in Antwerp

In Antwerpen ontwikkelden we met onze partners het model van de JCC's: jongerenwerk met een competentiegerichte aanpak op het kruispunt van werk en vrijetijd. Pionierswerk waarbij het vertrekpunt de socio-economische en culturele realiteit is in de wijken waar die centra zich bevinden: De Branderij (Borgerhout), 21N (Deurne Noord) en Zappa (Kiel).
Onze medewerkster Marjan Van de Maele schreef deze paper in opdracht van Stad Antwerpen. Gelieve deze informatie bij uw bronvermelding te gebruiken.
2011-05-26

Visietekst Competenties

Een visietekst over de competentiebenadering bij JES vzw.
2011-05-13

Hilde's Way & the Life of Patrick. Orientaties in de praktijk.

In dit interviewboek laten twee ervaren JES-instructeurs je kennismaken met de werkwijze van het Bootteam op JES (Brusselse Opleidingen, Oriëntaties en Tewerkstelling)
2010-12-31

Brussel Babylon

In het kader van het Europees jaar voor de strijd tegen Armoede en Sociale Uitsluiting organiseerden we met enkele partners uit het werkveld een tweetalig congres over meertaligheid in het welzijnswerk (congres 30/09/2010, eindredactie Brusselse Welzijnsraad)
2010-04-15

Kaboem. Kick & Thaiboxing.

Kaboem is een publicatie van onze werking Vecht & Dans. In deze editie vind je ondermeer artikels rond de voorbereiding op een wedstrijd, clubmanagement en een interview met Daniëlla Somers. Last but not least stellen we de Antwerpse kick- & thaiboxclubs nog eens voor.
2010-03-30

"Het Kampioenschap van Brussel"

Wie de Brusselse muziekscene op de voet wil volgen haalt onze compilatie-CD met de finalisten van de wedstrijdeditie 2009-2010 in huis.
2010-01-00

"Brussel Outreach"

De Brusselse organisaties die een vindplaatsgerichte aanpak hanteren werden door onze straathoekwerkers in kaart gebracht.
2009-11-20

Identiteit van de Antwerpse jeugdcentra

Een breed samengestelde stuurgroep (Stedelijke Jeugddienst, Steunpunt Jeugd, Formaat, de Antwerpse jeugdcentra) ging op zoek naar eenheid en verscheidenheid in het profiel van de stedelijke jongerencentra.
2009-11-13

"JES in beeld"

2 jonge cineasten vatten JES samen in 20 minuten film. Contacteer ons secretariaat voor een DVD exemplaar.
2009-11-01

"JES Beleidsplan 2010-2012"

Light versie van het beleidsplan dat we indienen als landelijke jeugdvereniging. Aanbevolen lectuur voor wie onze prioriteiten in de komende jaren wil kennen. Op de pagina's 8 en 9 vind je het organigram van JES.
2009-05-01

"30 dertigers: vrouwen fotograferen vrouwen"

Coproductie JES / VTM nav de tv-serie Jes op VTM. De fototentoonstelling was eerder te zien in de Kruispuntgalerij (05-06 /2009).Hier lees je meer over het project.
2009-03-31

"de Onderkrant"

Onze Brusselse straathoekwerkers beschreven in een krant hun werk - hun wijk - hun inzicht in het functioneren van onze instellingen. De krant hebben we uitverkocht maar je kan ze hier downloaden in pdf-formaat (opgelet: 47 mb groot).
2009-03-00

"Kinderparticipatie bij de vormgeving van de openbare ruimte"

Visietekst van onze Brusselse participatiestructuur Yota! De tekst hebben we opgesteld nav de studiedag 'Spreken door Ruimte' van 27 maart 2009. (Klik hier voor de franstalige versie)
2009-02-06

"Competentieverhalen van jonge sterren"

Verslag van de studiedag op 6 februari 2009 rond "EVC in de vrije tijd - 1 jaar competentiegericht werken in JCC de Branderij"
2008-12-15

"Raptielen"

Een instructie-DVD voor het taalatelier 'Raptielen: rappen met anderstalige kinderen'. Volg deze link voor meer informatie.
2008-03-00

"Verhalenboek Straathoekwerk"

Het leven zoals het is: '7 dagen straathoekwerk in 7 verhalen'. We hebben zowel een tekstversie (pdf) als een ingesproken versie (mp3) voorzien.
2008-03-00

"Draaiboek voor de ontwikkeling van stadsklassen"

Een uitgave van STAM Gent - JES - Vl. Gemeenschap (Stedenbeleid)
2008-00-00

"WMKJ's for Dummies. Als jeugdwerker aan de slag"

Handboek voor jeugdwerkers uit de Brusselse WMKJ's. Het boek kan je bestellen bij het steunpunt voor de Brusselse WMKJ's D'Broej
2007-12-00

"Het Kampioenschap van Brussel"

Compilatie-CD met de finalisten van de wedstrijdeditie 2007-2008
2007-10-00

"De C-Stick. Werken rond competenties met jongeren"

Publicatie rond de ontwikkeling van een digitaal portfolio voor werkzoekende jongeren
2007-05-00

"Venus. Girls Only."

In de opnamestudio van onze Rockfabriek krijgen meisjes al te vaak een bescheiden rolletje op de achtergrond toegewezen (dowap dowap dowap). We besloten daar wat aan te doen met de CD productie 'Venus - Girls Only'. 13 meisjes zingen de nummers die ze eerst zelf geschreven hebben.
2006-00-00

"Jes Beleidsplan 2007-2009"

Light versie van ons beleidsplan als landelijke jeugdvereniging
2006-00-00

"Handboek Koplopers: een vorming tot leiderschap"

Leiderschapsvorming van animatoren uit de Brusselse WMKJ's ("een leidraad voor wie een groepsemancipatorisch vormingstraject wil opzetten met maatschappelijk kwetsbare jongeren")
2005-00-00

"Aanwakkeren"

Uitgave naar aanleiding van de twintigste Jes-verjaardag. Acht externe deskundigen reflecteren op de Jes-praktijk.
2004-00-00

"20 jaar JES"

Herbeleef de Jes-geschiedenis met deze CD Rom. We digitaliseerden ons archiefmateriaal en op de tijdslijn 1984 - 2004 presenteren we tal van foto's, audiofragmenten, video's en tekst.

zoek in onze publicaties:Of selecteer via
werking...

wat...

bron...