Leer- en coachingstraject voor ervaren jeugdwerkers

 • Reflecteer over jezelf als jeugdwerker
 • Ontdek je leerkansen
 • Verdiep jezelf in de nodige thema’s
 • Zet jezelf aan tot actie!


Formaat, De Ambrassade en JES slaan de handen in elkaar en zetten een krachtig traject op voor ervaren jeugdwerkers. Dit traject bestaat uit 1 coachingsdag, waar je je eigen leer- en ontwikkelingsnoden helder krijgt en naar een actieplan toewerkten 2 leerdagen waar je dieper ingaat op een thema samen met andere ervaren jeugdwerkers. Telkens dragen de groep, de facilitatoren en de diversiteit in gehanteerde methodieken bij tot een krachtige leer- en reflectieomgeving.

Je kan op dit moment enkel inschrijven voor de coachingsdag die doorgaat op dinsdag 9 mei. 

Coachingsdag!?

Als jeugdwerker krijg je tijdens deze dag tijd om stil te staan bij je eigen functioneren als professional. Deelnemen aan deze dag helpt je om even afstand te nemen van je dagelijkse werk. Je reflecteert over hoe je kan groeien als jeugdwerker.

Doorheen deze dag zullen er verschillende coachings-, reflectie- en uitwisselingstechnieken gebruikt worden die zowel individueel, in duo of in groep toegepast worden. Door dit in groep en samen op één dag te doen, brengen we heel wat ervaring bij elkaar en kan je zo jezelf en anderen versterken.

Samen met de andere deelnemers loop je deze dag buiten met een actieplan om jouw als jeugdwerker te versterken. Daarna ligt het eigenaarschap terug bij jezelf om met die plannen aan de slag te gaan.

Je staat er echter niet alleen voor. Tijdens deze startdag leggen we ook op participatieve wijze de verschillende leer- en ontwikkelingsnoden naast elkaar om zo samen de focus van onze leerdagen te bepalen.

Leerdag!? 

Tijdens de leerdagen zullen we dieper ingaan op één of meerdere thema’s die tijdens de coachingsdag naar boven zijn gekomen. We hebben hier de kans om experten van binnen en buiten de jeugdwerksector aan het woord te laten, maar gaan ook aan de slag met de noden en expertise van de aanwezige groep ervaren jeugdwerkers.

Ook tijdens deze leerdagen is het doel toe te werken naar concrete stappen die je kan toepassen in je dagelijkse praktijk en functioneren als jeugdwerker. Net zoals op de coachingsdag zullen er op de leerdagen gebruik gemaakt worden van verschillende coachings-, reflectie-, uitwisselings- en vormingstechnieken.

Het verschil met de coachingsdag is dat we op de leerdagen onze focus kunnen afbakenen op één of maximum 2 thema’s per leerdag die voortgekomen is uit de noden van de groep ervaren jeugdwerkers die deelnamen aan de coachingsdag.     De thema’s van de leerdagen zullen daarom pas na de coachingsdag aangekondigd worden. Zo zorgen we ervoor dat we op maat van de deelnemers deze leerdagen vorm kunnen geven.

Ervaren wie!? 

We organiseren dit voor jeugdwerkers die minimum 2 jaar professioneel werkzaam zijn in een jeugdwerkorganisatie én goesting hebben om hun eigen leerproces in handen te nemen. Welk profiel of van welke organisatie je bent is minder van belang. We zetten de kracht van diversiteit in door een mix van te maken van verschillende jeugdwerkvormen.  Mogelijk herken je jezelf wel in één van deze profielen

 • Je bent werkzaam als professionele jeugdwerker in een jeugdhuis of andere vorm van open jeugdwerk. Je begeleidt hier vrijwilligers en/of collega’s in de organisatie van het jeugdwerkinitiatief of werkt gericht projecten uit met jongeren? 
 • Je bent werkzaam in één van de 100 Vlaams jeugdverenigingen. Je begeleidt of ondersteunt hier groepen vrijwilligers, jongeren of jeugdwerkers, je bent verantwoordelijk voor de (kader)vorming of geeft zelf regelmatig vormingen. 
 • Je bent werkzaam als jeugdwerker in stedelijk gebied. Je begeleidt jongeren individueel of in groep. 

TRAINERS: 

Deze dag wordt begeleid door: 

 • Thomas Vancoppenolle – Open jeugdwerkondersteuner bij Formaat met focus op sociale cohesie en maatschappelijke uitdagingen in het jeugdwerk. 
 • Magaly Dezutter – Open jeugdwerkondersteuner bij Formaat met focus op vorming en coaching. 
 • Timmy Boutsen – Medewerker jeugdwerkondersteuning bij De Ambrassade met focus op ‘basiswerk jeugdwerk’ en #Jeugdwerkwerkt. Expert in jeugdwerkbeleid, landschap en geschiedenis, organisatieontwikkeling en voormalig trainer van de hoofdinstructeurcursus in het jeugdwerk. 
 • Simon Standaert – Stafmedewerker bij JES – Verantwoordelijke voor JES Academy (expertisedeling met professionals) en gepassioneerd door het faciliteren van leer- en ontwikkelingsprocessen. 

DATUM & LOCATIE 

 • dinsdag 9 mei 2023 van 9u30 tot 16u30 op JES Brussels – Coachingsdag – €50
 • donderdag 19 oktober 2023 van 9u30 tot 16u30 – Leerdag 1 – €70 (locatie tbc)
 • donderdag 26 oktober 2023 van 9u30 tot 16u30 op JES Brussels – Leerdag 2 – €70

INSCHRIJVEN 

We hebben maximum 30 plaatsen:

 • Je kan voorlopig enkel inschrijven voor de coachingsdag
 • Deelname aan het hele traject is niet verplicht, wel sterk aanbevolen
 • Inhoud en inschrijving leerdagen worden pas bekend gemaakt na de coachingsdag maar hou het zeker vrij want het wordt razend interessant

Onze Samenwerking

Er zijn weinig tot geen mogelijkheden voor gevorderde jeugdwerkers om zich blijvend verder te ontwikkelen. Zowel in onze eigen jeugdwerksector als in het hoger onderwijs ontbreekt er een aanbod voor ervaren jeugdwerkers om een intensievere opleiding te volgen die hun professionele kwaliteiten kan versterken. Met deze samenwerking willen daar verandering in brengen. Ons doel is om een duurzame opleiding voor gevorderde jeugdwerkers op te starten.  

We zijn ervan overtuigd dat we hiermee: 

 • Jeugdwerkers sterker maken en hun handvaten geven om kwaliteitsvol en duurzaam hun job uit te oefenen. 
 • De jeugdwerksector zelf sterker maken door de kwaliteit van jeugdwerkers te versterken. 
 • Jeugdwerk een grotere erkenning te geven, in het bijzonder de erkenning van het beroep als jeugdwerker. 
 • De kracht van diversiteit gebruiken door verschillende profielen van jeugdwerkers en vormen van jeugdwerk bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. 
 • De samenwerking en verbinding tussen jeugdwerkorganisaties te versterken.

Met deze eerste groepscoaching-in-één-dag voor jeugdwerkers zullen we niet enkel jeugdwerkers ondersteunen om hun coachingsvragen in een actie om te zetten. Maar met dit experiment krijgen we meteen zicht op ontwikkelingsnoden van jeugdwerkers. Deze output zal ons voeden om onze opleiding voor gevorderde jeugdwerkers te ontwerpen. 

Formaat, De Ambrassade en JES ontwikkelen en verzorgen het programma. Ze worden ondersteund in een klankbordgroep. Het is onze ambitie om gebruik te maken van alle expertise aanwezig in onze jeugdwerksector. 

Formaat wil meer en sterker open jeugdwerk. Om dit te realiseren ondersteunen we open jeugdwerkinitiatieven, streven we naar meer erkenning voor deze initiatieven en zijn we een veilige plek voor jongeren en jeugdwerkers om te bouwen aan een divers en innoverend open jeugdwerklandschap. 

De Ambrassade zet mensen en organisaties mee in beweging om sterk jeugdwerk, kwaliteitsvolle jeugdinformatie en stevig jeugdbeleid te realiseren. Zo maken we samen werk van een samenleving die de levenskwaliteit, stem en kansen van álle kinderen en jongeren versterkt. 

JES is een jeugdorganisatie voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen, Brussel en Gent. We ondersteunen hen op het vlak van vrije tijd, onderwijs, werk, opleiding en welzijn. JES vertrekt vanuit een positieve kijk op stedelijkheid. We zoeken steeds naar nieuwe opportuniteiten en samenwerkingen en delen met plezier onze expertise. Samen met kinderen, jongeren en partners bouwen wij aan de stad van morgen. Want jongeren maken de stad! 

Wil je betrokken worden in deze samenwerking, mee ondersteunen of gewoon meer weten. Neem dan gerust contact op.  

Contact

simon.standaert@jes.be;